Reizen naar een zorgverlener

Bent u doorverwezen naar een zorgverlener buiten GZA? U kunt hier dan naartoe lopen, fietsen of met het openbaar vervoer gaan. Een COA-medewerker op uw locatie kan u hiermee helpen.

Openbaar Vervoer (OV)

Is de reis naar de zorgverlener langer dan 10 kilometer? Dan vergoedt het COA de reiskosten. Neem hiervoor contact op met het COA.

Taxi

Indien u om medische redenen niet zelfstandig naar een zorgverlener kunt reizen, mag u met een taxi reizen. GZA of een andere zorgverlener bepaalt of u recht heeft op een taxi.

Bevestiging van de taxirit

Als GZA u doorverwijst naar een andere zorgverlener en u daarbij toestemming geeft om met een taxi naar die zorgverlener te reizen, dan regelt GZA dat de taxi u komt ophalen. U hoeft dan niet zelf naar de Praktijklijn te bellen. U kunt bij de receptie van uw COA-locatie een bevestiging van de taxirit ophalen. Op deze ritbevestiging staat de datum en tijd waarop de taxi u komt ophalen. Neem de ritbevestiging en uw zorgpas mee naar de zorgverlener die u gaat bezoeken. Met de gegevens op de ritbevestiging kan de zorgverlener een taxi bestellen om u weer terug naar de COA-locatie te brengen.

De taxirit

De taxi komt u ophalen bij de receptie – behalve als een andere ophaalplaats is afgesproken. Het kan zijn dat de taxi iets eerder of later is dan de afgesproken tijd. Zorg er daarom voor dat u 15 minuten voor de afgesproken tijd bij de receptie bent. Wanneer de taxi er niet is op het afgesproken tijdstip, wacht dan minimaal 15 minuten. Wanneer u teruggaat naar de COA locatie, kan het wat langer duren voor de taxi u bij de zorgverlener komt halen. Dit kan soms een uur duren.

Extra passagiers

U mag één begeleider of kind meenemen. Geef dit vooraf door aan GZA, wanneer u vraagt om de taxi. GZA geeft door aan de chauffeur hoeveel mensen mee zullen gaan. 

Spoed

Wanneer er sprake is van medische spoed en GZA is gesloten, kunt u de Praktijklijn bereiken via het telefoonnummer 088 – 112 2 112. De Praktijklijn bepaalt dan hoe u bij de zorgverlener kunt komen.

Let op

Als u de taxi niet meer nodig heeft, bel dan de Praktijklijn (088 – 112 2 112). GZA annuleert dan de taxi.