Over GZA

GZA zorgt voor goede zorg voor alle asielzoekers. Hierbij besteden we extra aandacht aan taal- en cultuurverschillen, de asielprocedure, de leefsituatie en de zorgbehoefte van asielzoekers. Onze belangrijkste kernwaarden zijn vertrouwen, professioneel en maatschappelijk.

Huisartsenzorg voor asielzoekers

GZA heeft op vrijwel elke COA opvanglocatie een gezondheidscentrum waar de asielzoeker terecht kan voor een afspraak met een zorgprofessional zoals de doktersassistent, verpleegkundige, POH-GGZ of huisarts. Wanneer het aantal opvanglocaties verandert, verandert GZA mee. Het hoofdkantoor van GZA bevindt zich in Utrecht. Het medisch contactcentrum, de Praktijklijn, is gehuisvest in Arnhem.

Organisatie GZA

Vanaf 1 januari 2018 organiseert GZA de zorg voor asielzoekers in Nederland. GZA doet dit in opdracht van het COA en in samenwerking met zorgverzekeraar DSW.

GZA bestaat sinds 2017 en is een dochteronderneming van Arts en Zorg. De zorg die GZA levert is gebaseerd op de Regeling Medische zorg Asielzoekers (RMA). Zorgverzekeraar DSW is hiervan de uitvoerder voor wat betreft de inkoop van zorg en de declaratiewerkzaamheden.