Heeft u een klacht of suggestie?

Wij streven ernaar om goede kwalitatieve zorg te leveren. Wij willen dat onze patiënten een positieve ervaring hebben met ons. Bent u ontevreden over onze zorg? Dan horen wij dat graag. Zo kunnen wij onze zorg verbeteren.

Hoe kunt u uw klacht met ons delen?

Wanneer u een klacht heeft over het contact met een medewerker van GZA, probeer dan eerst met de medewerker het probleem op te lossen. Wilt u liever niet praten met de medewerker? Of komen jullie er samen niet uit? Dan kunt u het formulier onderaan deze pagina invullen in het Nederlands of Engels. Wij behandelen uw klacht vertrouwelijk en zorgvuldig.

Heeft u een klacht over uw verzekering? Dan kunt u het formulier invullen op deze pagina.

 

 

 

Hulp nodig?

Heeft u hulp nodig bij het invullen van het formulier? Vraag een vriend of familielid om hulp. Ook kunt u een medewerker van het COA, Vluchtelingenwerk of uw advocaat om hulp vragen.

 

Hoe wordt mijn klacht afgehandeld?

1. Wij nemen contact met u op
Nadat u het formulier hebt ingevuld, ontvangt u een ontvangstbevestiging. Uw klacht wordt intern besproken en onderzocht wat er precies gebeurd is. Als het nodig is, wordt uw dossier bekeken en worden telefoongesprekken beluisterd. Wij streven ernaar om binnen vijf werkdagen contact met u op te nemen en samen een oplossing te vinden.
 
2. Hulp van de klachtenfunctionaris
Komen wij er samen niet uit? Dan kunt u kosteloos uw klacht voorleggen bij onze klachtenfunctionaris die onafhankelijk zal bemiddelen. Ook wordt u door de klachtenfunctionaris geïnformeerd over de klachtenprocedure en waar nodig worden begeleid.
 
Stap 3: Externe klachtenprocedure
Komen wij er ook niet uit met de hulp van de klachtenfunctionaris? Dan kunt u via de klachtenfunctionaris beroep doen op De Geschillencommissie. Zij brengen een definitief juridisch oordeel uit. Let wel op dat dit proces kosten met zich meebrengt. Meer informatie hierover kunt u vinden bij Stichting Klachten en Geschillen Eerstelijnszorg
 
Let op: Het indienen van een klacht heeft geen invloed op uw asielprocedure.