Omgang met uw medische gegevens

Hier leest u hoe GZA uw persoonlijke en medische informatie beschermt.

Uw medische gegevens in het HIS

Uw (medische) gegevens worden digitaal bewaard in het Huisartsen Informatie Systeem (HIS). Alleen zorgverleners die rechtstreeks betrokken zijn bij uw behandeling kunnen uw gegevens raadplegen. Dit betreft huisartsen, praktijkverpleegkundigen, doktersassistenten, de POH-GGZ en medewerkers van de Praktijklijn.  Als u naar een ander asielzoekerscentrum verhuist, zijn uw medische gegevens toegankelijk voor de huisartsenpraktijk van uw nieuwe asielzoekerscentrum.

Het gebruik van uw medische gegevens

Uw gegevens worden gebruikt om u te helpen als u zorg nodig heeft. Daarnaast gebruikt GZA uw persoonsgegevens voor de financiële administratie. Uw gegevens kunnen geanonimiseerd gebruikt worden met een wetenschappelijke doel. Wanneer u informatie opvraagt of een klacht indient, maken wij ook gebruik van uw gegevens om u een reactie te kunnen geven.

Wanneer verzamelen wij uw gegevens?

Wij verzamelen uw gegevens onder andere tijdens consulten en telefoongesprekken. Ook ontvangen wij gegevens van andere zorgverleners wanneer u bent doorverwezen.

Uw gegevens worden veilig bewaard

Wij hebben uitgebreide organisatorische en technische beveiligingsmaatregelingen getroffen om uw gegevens te beschermen.

Uw rechten

U kunt uw zorgverlener altijd vragen wat er met uw persoonsgegevens wordt gedaan. Daarnaast heeft u ook verschillende andere rechten:

  • Recht op inzage en afschrift
  • Recht op aanvulling, correctie en afscherming
  • Recht op verwijdering en vernietiging

Meer weten?

Heeft u verder nog vragen over uw (medische) gegevens? Neem dan contact op met het GZA op uw locatie of bel de Praktijklijn.