Onze missie en visie

De vraag naar zorg wordt steeds groter en complexer. Om de juiste zorg op de juiste plek te kunnen leveren werken zorgverleners in de eerstelijns gezondheidszorg steeds meer samen en vervullen een regiefunctie in de zorg. Dit vereist een hogere organisatiegraad van de eerstelijns gezondheidszorg; een geïntegreerde eerstelijn. Moderniseren en innoveren is noodzakelijk om de stijgende zorgvraag en de extra taken ook in de toekomst met vertrouwen tegemoet te treden.

GezondheidsZorg Asielzoekers (GZA) zet zich graag in voor de maatschappij en wil asielzoekers de geïntegreerde eerstelijnszorg bieden die bij hen past. Per 1 januari 2018 organiseert zij daarom de zorg voor asielzoekers. Wat een individu nodig heeft om gezond te zijn is geen ‘one size fits all’ formule. GZA biedt de asielzoeker daarom zorg met aandacht voor zijn of haar welbevinden op fysiek, psychologisch en sociaal vlak en met inachtneming van de situatie waarin hij of zij zich bevindt. Hier past bij dat zorgverleners beloond moeten worden voor het gezond houden van hun patiënten, omdat dit leidt tot zorg die kwalitatief hoogwaardig, toegankelijk en betaalbaar is.

Om passende dienstverlening te bieden aan onze doelgroep werken wij samen met onze ketenpartners aan relevante innovaties. We maken gebruik van de moderne werkwijzen om zo goed mogelijk aan te sluiten bij de politieke en maatschappelijke ontwikkelingen rondom de asielzoekerszorg. Met het vergroten van onze online dienstverlening verbreden we de toegankelijkheid van de zorg voor de asielzoeker. Waardoor we, binnen deze dynamische omgeving, op het juiste moment en op het juiste niveau de benodigde zorg kunnen aanbieden.