Werkwijze GZA

GZA zorgt voor goede zorg voor alle asielzoekers. GZA is gevestigd op of dichtbij de opvanglocaties van het COA, door heel Nederland. Daarnaast is GZA ook te bereiken via de Praktijklijn en de Tandartslijn.

Organisatie van de zorg

De huisartsenzorg voor asielzoekers is zo veel mogelijk georganiseerd zoals de reguliere huisartsenzorg in Nederland. Een asielzoeker kan met zijn medische vragen of problemen terecht bij GZA. Voor het maken van een afspraak kan de asielzoeker terecht op het inloopspreekuur. Daarnaast kan een asielzoeker voor een medische vraag ook bellen met de Praktijklijn. De Praktijklijn is van maandag tot en met vrijdag bereikbaar van 8:30 tot 17:00 uur. Buiten deze tijden is de Praktijklijn 24 uur per dag, 7 dagen per week bereikbaar in het geval van spoed.

Medische intake

Wanneer een asielzoeker voor het eerst in de opvang komt, biedt GZA binnen twee dagen een medische intake aan. Zo weten we snel of er sprake is van medische risico’s en kan er snel worden gestart met een behandeling, indien nodig. Dit is belangrijk omdat de kans op psychosociale klachten, huidziekten en tropische infectieziekten bij asielzoekers verhoogd is. Ook is er soms sprake van een zorgachterstand bijvoorbeeld bij mondzorg, verkeerd gezette botbreuken of slecht verzorgde wonden.
 

Één huisartseninformatiesysteem (HIS)

Alle locaties van GZA, evenals de Praktijklijn, gebruiken hetzelfde HIS. Zo hebben de betrokken zorgverleners altijd inzage in de medische gegevens van asielzoekers. Op deze manier is de informatie van een asielzoeker ook ter handen op een andere COA-locatie, wanneer de asielzoeker naar die locatie verhuist. Ook kan het medisch dossier worden doorgestuurd wanneer de asielzoeker naar een andere zorgverlener of een reguliere huisarts gaat.
 

Kwaliteit en continuïteit van zorg

Kwaliteit is erg belangrijk voor GZA. We bereiken dit door:

  • De ondersteuning van huisartsen door een landelijke organisatie, door coördinatie, organisatie en kennisdeling.
  • Goede kwaliteit van de huisartsenzorg, door combinatie van reguliere huisartsen en landelijke coördinatie.
  • Aandacht voor specifieke kenmerken van de doelgroep, door specifieke expertise, scholing aan huisartsen en specifieke ketenafspraken bijvoorbeeld bij zwangere asielzoeksters.
  • Bewust zijn van en kennis van verschillen in zorgverlening in landen van herkomst en deze kennis meenemen in benadering en de voorlichting over de behandeling.
  • Tolk/vertaalmogelijkheden, omdat er vaak een taalbarrière is tussen behandelaar en asielzoeker.
  • Het initiëren van nieuwe innovaties ter verbetering van de zorg.

Asielzoekers verhuizen regelmatig naar andere opvanglocaties tijdens de asielprocedure. GZA staat voor een tijdige en, indien medisch noodzakelijk, warme overdracht van medische dossiers via een centrale organisatie. Dit borgt de continuïteit van zorg. Verder is de Praktijklijn 24 uur per dag, 7 dagen per week bereikbaar voor asielzoekers en zorgverleners. Ook zijn er ketenafspraken gemaakt, zowel lokaal als landelijk, omtrent verhuizingen en hongerstakingen.