GezondheidsZorg Asielzoekers

GZA zorgt voor goede zorg voor alle asielzoekers. Hierbij besteden we extra aandacht aan taal- en cultuurverschillen, de asielprocedure, de leefsituatie en de zorgbehoefte van asielzoekers. Dit doen wij vanuit onze kernwaarden vertrouwen, professioneel en maatschappelijk.

Huisartsenzorg voor asielzoekers

GZA heeft op vrijwel elke COA opvanglocatie een gezondheidscentrum waar de asielzoeker terecht kan voor een afspraak met een zorgprofessional zoals de doktersassistent, verpleegkundige, POH-GGZ of huisarts. Wanneer het aantal opvanglocaties verandert, verandert GZA mee. Het hoofdkantoor van GZA bevindt zich in Utrecht. Het medisch contactcentrum, de Praktijklijn, is gehuisvest in Arnhem.

Regeling Medische zorg Asielzoekers (RMA)

Naast deze website is er ook een website van RMA, hierop staat relevante informatie over zorginkoop en verzekerdenadministratie. Je vindt hier onder andere de Regeling Medische zorg Asielzoekers (RMA – regeling) en informatie over de verschillende zorgsoorten. Ook staat er een zorgzoeker op de website, waarin je alle gecontracteerde zorgaanbieders kunt vinden. 

Factsheet voor zorgketenpartners

Ben je zorgketenpartner en wil je meer weten over wat GZA doet en hoe wij met onze partners samenwerken? Download dan hier de factsheet