Een patiënt doorverwijzen

Wilt u een patiënt van een CNO locatie doorverwijzen? De Praktijklijn kan hiervoor een afspraak maken bij de zorgaanbieder naar wie u wilt verwijzen. Vul hiertoe onderstaand formulier in. De CNO locatie ontvangt een afspraakbevestiging om uit te reiken aan de bewoner.

Moet de afspraak binnen 2 werkdagen plaatsvinden, dan vragen wij u om zelf de afspraak in te plannen en de bewoner op de hoogte te stellen.

De Praktijklijn kan afspraken inplannen voor zorg die valt onder de RMA: https://www.rmasielzoekers.nl/home/vergoeding.

GGZ

We vragen u om zelf afspraken te maken bij GGZ aanbieder, omdat dit vaak meer overleg vraagt.