Op CNO locaties zijn verschillende zorgaanbieders aanwezig. Bij verhuizing van een patiënt dient er overdracht van medische gegevens plaats te vinden. Volg daarvoor de volgende stappen:

Overdracht medisch dossier van GZA naar andere partij

Wanneer u een patiënt heeft die eerder onder de zorg van GZA viel, dan kunt u het dossier bij GZA opvragen:

 • Vraag de patiënt het toestemmingsformulier in te vullen. Zonder toestemmingsformulier kunnen wij geen medische dossiers overdragen.
 • Het formulier kan verstuurd worden naar medsec@gzasielzoekers.nl
 • Betreft het spoed, dan kan de aanvraag worden verstuurd naar medsec@gzasielzoekers.nl o.v.v. ‘Spoedaanvraag dossier’
 • Als u informatie nodig heeft over een patiënt, maar nog niet beschikt over het medische dossier, dan kunt u altijd contact opnemen met de praktijklijn. Wilt u de huisarts van de praktijklijn, die beschikbaar is voor consultatie, hierover spreken? Belt u dan met onze intercollegiale overleglijn: 088-1122113
 • GZA geeft de patiënt een papieren dossier mee indien deze verhuist naar een nieuwe locatie waar GZA niet de zorg verleent.

 

Overdracht medisch dossier andere partij naar GZA

 • Indien een patiënt onder de zorg komt de vallen van GZA, maar eerder verbleef op een CNO locatie met een andere zorgaanbieder, dan zal GZA het dossier van de patiënt opvragen bij de voorgaande zorgaanbieder. Dit kan enkel als deze informatie bij ons bekend is.
 • Aan de andere partij wordt gevraagd alert te zijn op patiënten die vertrekken, en waar nodig actief het dossier aan te leveren bij GZA:
  Zorgmailadres voor Edifact berichten / overdracht patiëntendossier:
  Zorgdossier GZA
  ZorgMail nummer: 500109409
  ZorgMail adres: 500109409@lms.lifeline.nl
  AGB-code: 01999989
 • Indien bovenstaande niet lukt, dan via medsec@gzasielzoekers.nl
 • Daarnaast vragen wij de andere partij altijd een papieren versie van het dossier mee te geven aan de patiënt wanneer zij verhuizen naar een nieuwe locatie met een nieuwe zorgaanbieder.

Voor vragen, neem contact op met crisisnoodzorg@gzasielzoekers.nl