Tandartsafspraken

Dit formulier is bedoeld voor het laten maken van een tandartsafspraak door GZA. 
Omdat tandartsen vaak vol zitten of niet gecontracteerd zijn kan het zijn dat de afspraak verder weg plaatsvindt of dat het lang(er) duurt voordat iemand terecht kan.
Het staat de CNO locatie vrij om zelf een afspraak met een tandarts in de buurt te regelen.
GZA organiseert geen vervoer naar de tandarts.

Als iemand met spoed gezien moet worden door de tandarts bel dan: 088 1122 132

Tandzorg die onder de RMA valt wordt vergoed: Tandheelkunde (rmasielzoekers.nl)
Als er zorg nodig is die niet onder de RMA valt of duurder is dan € 250 kan de tandarts hiervoor een machtiging aanvragen.