Medische gegevens opvragen

Bent u collega zorgverlener, of heeft u om andere redenen medische informatie nodig over de gezondheid van een asielzoeker? U kunt hiervoor een verzoek indienen bij GZA. Wij versturen enkel dossiers naar personen die door de patiënt gemachtigd zijn, zoals bijvoorbeeld nieuwe huisartsen, advocaten of de patiënt zelf. Indien u hier vragen over heeft, kunt u contact met ons leggen via medsec@gzasielzoekers.nl.

Download de informatie-flyer met instructies voor het opvragen van het dossier van een statushouder.

Overdracht medisch dossier aan nieuwe huisarts

Wanneer u een patiënt in uw praktijk inschrijft, die in de COA-opvang verbleef, kunt u het medisch dossier opvragen bij GZA. 

  • Het dossier van de statushouder kan worden opgevraagd via Inschrijving Op Naam (ION). U stuurt het ingevulde en ondertekende formulier ‘Overdracht medische gegevens’ naar GZA. Het Engelse formulier vindt u hier.
  • Werkt ION niet goed en heeft de patiënt een BSN? Dan kan het formulier via Filetransfer naar AGB code 01008265 (Arts en Zorg GZA). Gebruik de knop Bestanden versturen. Heeft de patiënt geen BSN? Dan graag de aanvraag beveiligd versturen naar medsec@gzasielzoekers.nl of naar medsecgza@zorgmail.nl.
  • Voor spoedaanvragen kunt u een e-mail sturen naar praktijklijngza@zorgmail.nl o.v.v. ‘Spoedaanvraag dossier’

Als u informatie nodig heeft over de patiënt, maar nog niet beschikt over het medisch dossier, dan kunt u contact opnemen met de Praktijklijn, het 24/7 medisch contactcentrum van GZA. Via de Praktijklijn kunt u het dossier raadplegen. Wilt u de huisarts van de Praktijklijn, die beschikbaar is voor consultatie, spreken? Belt u dan met onze intercollegiale overleglijn: 088 – 112 2 113.

Opvragen medische informatie

Voor het verstrekken van medische gegevens is altijd een 'overdracht medische gegevens', ondertekend door de betreffende asielzoeker nodig. Hiermee verklaart de asielzoeker op de hoogte te zijn van reden en mogelijke gevolgen van het delen van deze informatie. Er is enkel de mogelijkheid om informatie op te vragen wanneer die nodig is voor de procedure of om een medische vraag te beantwoorden. 
Stuur de toestemmingsverklaring in combinatie met uw medische vragen naar
medsec@gzasielzoekers.nl. De gestelde vragen dienen aan het toestemmingsformulier toegevoegd te worden. Om de privacy van onze patiënten te waarborgen raden wij u aan om vragen zo gericht mogelijk te stellen. Het opvragen van medische gegevens kan in rekening worden gebracht.

Opvragen medische dossiers asielzoekers

Van 1 januari 2004 tot 1 januari 2009

De medische dossiers van asielzoekers die tussen 1 januari 2004 en 1 januari 2009 in de opvang van het COA verbleven zijn bij GGD Flevoland gearchiveerd. Deze dossiers worden gedurende de wettelijke bewaartermijn van 15 jaar bewaard en zijn tot die tijd opvraagbaar.
Deze medisch dossiers of informatie daaruit kunnen uitsluitend worden opgevraagd met behulp van het aanvraagformulier van GGD Flevoland. Alleen volledig ingevulde en correct ondertekende formulieren worden door GGD Flevoland in behandeling genomen.  

Vanaf 1 januari 2009

Bij GezondheidsZorg Asielzoekers (GZA) in Utrecht zijn de medische dossiers van asielzoekers die op of na 1 januari 2009 in de opvang van het COA verblijven of hebben verbleven gearchiveerd. De gegevens kan de asielzoeker of gemachtigde opvragen bij GezondheidsZorg Asielzoekers via medsec@gzasielzoekers.nl