Tolk inschakelen

Als u vanwege een taalbarrière geen adequate zorg kan verlenen, kunt u de telefonische tolk inbellen. Aan de tolkdiensten van Acolad zijn geen kosten verbonden.

Alle zorgaanbieders kunnen gebruik maken van de tolkdiensten van Acolad, dit geldt voor zowel zorg die onder de RMA valt als voor jeugdhulp. Aan de tolkdiensten van Acolad zijn geen kosten verbonden. U kunt de tolk bereiken via telefoonnummer: 020-3808182. GZA vraagt u te allen tijde het zorgnummer van de asielzoeker te vermelden in het gesprek met de tolkendienst, alleen dan gaan de kosten van de tolk rechtstreeks naar COA. De medewerkers van de tolkendienst zijn onpartijdig en hebben een beroepsgeheim. Voor meer informatie over tolkendiensten voor asielzoekers verwijzen we u naar onze website: www.rmasielzoekers.nl en naar de handleiding van Acolad.

Wilt u gebruik maken van de applicatie van Acolad/Livewords op uw smartphone? Bekijk dan deze handleiding. Een live tolk wordt in geen geval vergoed.