Tolk inschakelen

Als u vanwege een taalbarrière geen adequate zorg kan verlenen, kunt u de telefonische tolk inbellen. In geval van absolute noodzaak kan ook een tolk op locatie gereserveerd worden.

Alle zorgaanbieders kunnen gebruik maken van de tolkdiensten van LiveWords. Daaraan zijn geen kosten verbonden. U kunt de tolk bereiken via telefoonnummer: 020 - 820 28 92. GZA vraagt u te allen tijde het zorgnummer van de asielzoeker te vermelden in het gesprek met de tolkendienst, alleen dan gaan de kosten van de tolk rechtstreeks naar COA. De medewerkers van de tolkendienst zijn onpartijdig en hebben een beroepsgeheim. Voor meer informatie over tolkendiensten voor asielzoekers verwijzen we u naar onze website: www.rmasielzoekers.nl en naar de handleiding van LiveWords.

Wilt u gebruik maken van de applicatie van LiveWords op uw smartphone? Bekijk dan deze handleiding.