Vervoer van en naar een AZC

Normaliter reizen asielzoekers zelfstandig van en naar zorgverleners. Wanneer dit vanwege medische redenen niet mogelijk is, kunt u een zorgtaxi bestellen voor de asielzoeker.

Zittend ziekenvervoer

Een verzekerde heeft recht op zittend ziekenvervoer indien een indicatie hiervoor is toegevoegd aan het huisartsendossier. De huisarts of medisch behandelaar stelt de indicatie indien de verzekerde op basis van medische of psychische gronden niet in staat is om op een andere wijze de zorgverlener te bereiken.

Zittend ziekenvervoer kan uitsluitend worden ingezet voor onderzoek of behandeling buiten de opvanglocatie, die binnen de Regeling Medische zorg Asielzoekers (RMA) valt. Het telefoonnummer van ZCN is 010 - 280 8 122.

Aanvragen van een zorgtaxi

Wanneer de asielzoeker een bevestigingsformulier van de zorgtaxi bij zich heeft, kunt u de zorgvervoerder bellen om de taxirit terug aan te vragen. De contactgegevens van de zorgtaxi staan op het bevestigingsformulier. De zorgtaxi terug naar het AZC kan enkel door de zorgverlener besteld worden.

In het geval dat de asielzoeker zelfstandig naar u is gereisd, maar u van mening bent dat de asielzoeker niet zelfstandig terug kan reizen; belt u dan de Praktijklijn om een zorgtaxi te bestellen, via 088 – 112 2 112.

Aandachtspunten

  • Stem duidelijk af op welke locatie de bestuurder en de asielzoeker elkaar kunnen vinden.
  • Het is voor de zorgtaxi niet mogelijk een exact tijdstip af te spreken. Bespreek daarom met de asielzoeker dat deze tijdig klaar staat en blijft wachten tot minimaal 15 minuten na de afgesproken tijd. Na het bestellen van de zorgtaxi duurt het 30 tot 60 minuten voor de taxi ter plaatse is.
  • Asielzoekers kunnen niet zelf een taxi bestellen.
  • De taxiritten van en naar de zorgverlener die via de Praktijklijn worden besteld, worden door GZA vergoed.