Heeft u een klacht of suggestie over uw ervaring met GZA?

GZA streeft naar een zo goed mogelijke zorgverlening en patiëntbeleving. Toch kan het gebeuren dat u ergens een klacht over heeft of een suggestie wilt doen. Als dit het geval is horen wij dat graag, juist ook van u als professional, zodat we de zorg van GZA kunnen verbeteren. Wij behandelen uw klacht of suggestie vertrouwelijk, uw persoonlijke gegevens worden hierbij niet kenbaar gemaakt. 

Hoe maakt u uw klacht kenbaar?

Als u een klacht of suggestie heeft over uw contact met een zorgverlener van GZA kunt u het beste het gesprek aangaan met de betreffende persoon. Wanneer u liever niet wilt praten met de zorgverlener, of u komt er samen niet uit, dan kunt u uw klacht of suggestie aan ons kenbaar maken via onderstaand formulier. 

Afhandeling van uw klacht of suggestie

Binnen maximaal vijf werkdagen nemen we contact met u op. De regiomanager van GZA kijkt samen met u naar de mogelijkheden om uw klacht of suggestie op te lossen. Indien nodig wordt naar dossiers gekeken, navraag gedaan bij de betrokken zorgverlener(s) of worden gevoerde telefoongesprekken beluisterd. Een medisch inhoudelijke klacht wordt altijd besproken met de medisch directeur.

Stap 2: Bemiddeling door de klachtenfunctionaris

Komt u er met ons niet uit, dan kunt u uw klacht bespreken met een onafhankelijke en onpartijdige klachtenfunctionaris. Alles wat u de klachtenfunctionaris vertelt is vertrouwelijk. Deze klachtenfunctionaris kan bemiddelen bij uw klacht, maar kan u ook informeren over de klachtenprocedure, vragen beantwoorden of u begeleiden bij het op schrift stellen van uw klacht.

Stap 3: Externe klachtenprocedure

Als u er met het gezondheidscentrum en met bemiddeling door de klachtenfunctionaris niet uit komt, kunt u een uitspraak over uw klacht vragen bij de geschillencommissie. Het oordeel van de geschillencommissie is bindend. Voor meer informatie bekijkt u de website van de SKGE (Stichting Klachten en Geschillen Eerstelijnszorg). 

Feedback

Wanneer u een klacht of suggestie indient kunt u ervoor kiezen om uw contactgegevens achter te laten. Dit staat u vrij. Als u er voor kiest om geen telefoonnummer of e-mailadres achter te laten, kunnen wij u niet benaderen om de klacht met u door te spreken en u verder te informeren over hoe we dit in het vervolg zullen voorkomen. Wij nemen uw feedback altijd serieus en gebruiken deze om onze processen continu te verbeteren.