Voorgenomen overname door Arts en Zorg

Arts en Zorg, onderdeel van de Arts en Zorg Groep, is voornemens Huisartsenpraktijk De Vlaming, gevestigd aan de Hofcampweg 65 te Wassenaar, over te nemen wanneer de Nederlandse Zorgautoriteit (NZa) hiervoor goedkeuring heeft verleend.

Word lid van de Cliëntenraad van Gezondheidszorg Asielzoekers (GZA)

Wij zoeken enthousiaste en betrokken leden voor onze Cliëntenraad die het allerbeste willen voor onze patiënten. Ben jij empathisch, integer, respectvol, betrokken en positief kritisch?  En ben je patiënt of vertegenwoordiger van een patiënt van Gezondheidszorg Asielzoekers (GZA)? Kom onze Cliëntenraad dan op vrijwillige basis ondersteunen!

Voorgenomen overname door Gezond.nl, onderdeel van de Arts en Zorg Groep

Gezond.nl, onderdeel van de Arts en Zorg Groep, is voornemens huisartsenpraktijk Staal, gevestigd aan de Cornelstraat 1 te Tilburg, over te nemen wanneer de Nederlandse Zorgautoriteit (NZa) hiervoor goedkeuring heeft verleend.
De huisarts van deze praktijk, Dhr Staal, blijft de komende jaren werkzaam als huisarts in de praktijk. Voor de patiënten van Arts en Zorg verandert er logischerwijs niets. 
Wilt u meer weten over Gezond.nl? Kijk dan op: www.gezond.nl. Heeft u vragen? Neem dan contact op met Sanne van Duin, info@gezond.nl
 

Reactie GZA op publicaties Trouw en De Groene Amsterdammer

GZA heeft kennisgenomen van de publicaties die verschenen in Trouw en De Groene Amsterdammer op 27 maart jl. over de zorg voor asielzoekers in Nederland. GZA betreurt het dat in het artikel een verkeerd en onvolledig beeld wordt geschetst wat betreft de kwaliteit van zorg op de opvanglocaties waar GZA zorg levert. GZA heeft actief meegewerkt aan de totstandkoming van het artikel en vervolgens -in tegenstelling tot gemaakte afspraken- geen inzicht gekregen in de teksten van het artikel waarin GZA wordt genoemd. Ook is de door ons op voorhand aangeleverde informatie en onze antwoorden op vragen slechts in zeer beperkte mate verwerkt.

12