Reactie GZA op publicaties Trouw en De Groene Amsterdammer

GZA heeft kennisgenomen van de publicaties die verschenen in Trouw en De Groene Amsterdammer op 27 maart jl. over de zorg voor asielzoekers in Nederland. GZA betreurt het dat in het artikel een verkeerd en onvolledig beeld wordt geschetst wat betreft de kwaliteit van zorg op de opvanglocaties waar GZA zorg levert. GZA heeft actief meegewerkt aan de totstandkoming van het artikel en vervolgens -in tegenstelling tot gemaakte afspraken- geen inzicht gekregen in de teksten van het artikel waarin GZA wordt genoemd. Ook is de door ons op voorhand aangeleverde informatie en onze antwoorden op vragen slechts in zeer beperkte mate verwerkt.

Wij nemen dan ook afstand van het geschetste beeld.

GZA en asielzoekerszorg

GZA levert al vanaf 1 januari 2018 huisartsenzorg in opdracht van het COA op alle reguliere AZC-locaties. Deze huisartsenzorg is vergelijkbaar met de zorg voor de reguliere Nederlandse bevolking en is conform de geldende huisartsgeneeskundige kwaliteits- en beroepsnormen. Deze zorg is in 2022 uitgebreid gecontroleerd door de Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd (IGJ) en positief beoordeeld, zie het bericht van de IGJ d.d. 31 mei 2022.

Aanvullend is GZA door het COA gevraagd om naast de zorg in de asielzoekerscentra ook noodzorg te organiseren op de crisisnoodopvanglocaties (CNO-locaties). Deze tijdelijke opvangplaatsen zijn het afgelopen half jaar in alle 25 veiligheidsregio’s gerealiseerd voor de opvang van de grote stroom asielzoekers. De dienstverlening voor de CNO-locaties maakt geen onderdeel uit van de opdracht die GZA voor de reguliere COA-locaties sinds 1 januari 2018 uitvoert. De CNO-locaties vormden voor het COA een grote uitdaging. GZA draagt binnen haar mogelijkheden maximaal bij aan de invulling van de noodzorg op een deel van de CNO-locaties. Dit doen we met een gefaseerd zorgaanbod, dat bestaat uit twee onderdelen: door fysieke zorg op locaties en door inzet van de Praktijklijn, ons 24/7 medisch contactcentrum. Op de meeste van de CNO-locaties, waar GZA niet actief is, zijn andere zorgpartijen verantwoordelijk voor de fysieke zorg overdag. GZA draagt hier geen verantwoordelijkheid voor.

Previous Article De Bamboo Mastertrainers
Next Article Voorgenomen overname door Gezond.nl, onderdeel van de Arts en Zorg Groep