Verklaring GZA inzake bericht IGJ

'Urgente risico’s voor gezondheid asielzoekers in crisisnoodopvang'

GZA heeft kennisgenomen van de bevindingen van de Inspectie voor de Gezondheidszorg en Jeugd (IGJ) over de risico’s voor de gezondheid van asielzoekers in crisisnoodopvang (CNO)-locaties. GZA herkent de knelpunten die IGJ rapporteert en de aanbevelingen die zij doet. Zoals IGJ aangeeft werkt GZA reeds met een elektronisch dossier, en daarnaast heeft GZA zich samen met het COA de afgelopen maanden met succes ingezet zodat alle nieuwe bewoners bij binnenkomst een medische intake krijgen.

Reguliere zorg op AZC’s

GZA levert huisartsenzorg in opdracht van het COA op alle reguliere AZC-locaties. Deze huisartsenzorg is vergelijkbaar met de zorg voor de reguliere Nederlandse bevolking en is conform de geldende kwaliteits- en beroepsnormen. Het rapport van IGJ dat 9 maart jl. verschenen is, gaat niet over de zorg op AZC’s, maar over de CNO-locaties.

Noodzorg op CNO-locaties

GZA is door het COA gevraagd om noodzorg te organiseren op de CNO-locaties. Deze tijdelijke opvangplaatsen zijn het afgelopen half jaar in alle 25 veiligheidsregio’s gerealiseerd voor de opvang van de grote stroom asielzoekers. GZA draagt binnen haar mogelijkheden maximaal bij aan de invulling van de noodzorg op een deel van de CNO-locaties. Dit doen we met een gefaseerd zorgaanbod, dat bestaat uit twee onderdelen: door fysieke zorg op locaties en door inzet van de Praktijklijn.

Op ongeveer een derde van de CNO-locaties levert GZA fysieke zorg en daarbij werken we overal met een elektronisch dossier en voeren we de medische intake uit als deze eerder in het opvangproces nog niet uitgevoerd is. Op driekwart van de CNO-locaties is de Praktijklijn van GZA beschikbaar. De Praktijklijn is 24/7 telefonisch bereikbaar en biedt een eerste zorgvoorziening. Op basis van de ernst van de hulpvraag wordt door de Praktijklijn advies gegeven, of wordt de huisartsenpost of de Spoedeisende Hulp (SEH) / ambulancedienst ingeschakeld. Op de CNO-locaties, waar GZA niet actief is, zijn andere zorgpartijen verantwoordelijk voor de fysieke zorg overdag. Over dit zorgaanbod kunnen wij als vanzelfsprekend geen uitspraken doen.

Previous Article De Bamboo Mastertrainers
Next Article Reactie GZA op publicaties Trouw en De Groene Amsterdammer