Voorgenomen overname door Arts en Zorg

Arts en Zorg, onderdeel van de Arts en Zorg Groep, is voornemens Huisartsenpraktijk De Vlaming, gevestigd aan de Hofcampweg 65 te Wassenaar, over te nemen wanneer de Nederlandse Zorgautoriteit (NZa) hiervoor goedkeuring heeft verleend.

Voor patiënten van GezondheidsZorg Asielzoekers (GZA) verandert er logischerwijs niets. Met dit bericht informeren wij de patiënten van GZA en patiënten die zorg ontvangen van het Medisch Contact Centrum en het Eerstelijns Behandelcentra.

Wilt u meer weten over Arts en Zorg? Kijk dan op www.artsenzorg.nl. Heeft u vragen? Neem dan contact op met Annemarije Oosterwaal via info@artsenzorg.nl.

Previous Article Voorgenomen overname door Gezond.nl, onderdeel van de Arts en Zorg Groep