Voorgenomen overname door Gezond.nl, onderdeel van de Arts en Zorg Groep

Gezond.nl, onderdeel van de Arts en Zorg Groep, is voornemens huisartsenpraktijk de Oude Maas, gevestigd aan de Zoom 11 te Spijkenisse, over te nemen wanneer de Nederlandse Zorgautoriteit (NZa) hiervoor goedkeuring heeft verleend.

Voor patiënten van GezondheidsZorg Asielzoekers (GZA) verandert er logischerwijs niets. Met dit bericht informeren wij de patiënten van GZA en patiënten die zorg ontvangen van het Medisch Contact Centrum en Eerstelijns Behandelcentra. 

Wilt u meer weten over Gezond.nl? Kijk dan op: www.gezond.nl. Heeft u vragen? Neem dan contact op met Sanne van Duin, info@gezond.nl.

Previous Article Word lid van de Cliëntenraad van Gezondheidszorg Asielzoekers (GZA)
Next Article Voorgenomen overname door Arts en Zorg