Reactie GZA op publicaties Trouw en De Groene Amsterdammer

GZA heeft kennisgenomen van de publicaties die verschenen in Trouw en De Groene Amsterdammer op 27 maart jl. over de zorg voor asielzoekers in Nederland. GZA betreurt het dat in het artikel een verkeerd en onvolledig beeld wordt geschetst wat betreft de kwaliteit van zorg op de opvanglocaties waar GZA zorg levert. GZA heeft actief meegewerkt aan de totstandkoming van het artikel en vervolgens -in tegenstelling tot gemaakte afspraken- geen inzicht gekregen in de teksten van het artikel waarin GZA wordt genoemd. Ook is de door ons op voorhand aangeleverde informatie en onze antwoorden op vragen slechts in zeer beperkte mate verwerkt.

Verklaring GZA inzake bericht IGJ

'Urgente risico’s voor gezondheid asielzoekers in crisisnoodopvang'

GZA heeft kennisgenomen van de bevindingen van de Inspectie voor de Gezondheidszorg en Jeugd (IGJ) over de risico’s voor de gezondheid van asielzoekers in crisisnoodopvang (CNO)-locaties. GZA herkent de knelpunten die IGJ rapporteert en de aanbevelingen die zij doet. In dit artikel lees je de reactie van GZA op het rapport van de IGJ.

De Bamboo Mastertrainers

Wie zijn ze en wat doen ze?

Onderdeel van GZA en de gezondheidszorg die wij bieden aan asielzoekers is Bamboo. Bamboo is een preventief trainingsprogramma ter bevordering van de psychische gezondheid en weerbaarheid van onze patiënten. Het Bamboo programma groeit enorm: steeds meer locaties bieden het aan en de resultaten zijn ongelofelijk goed. Een tijdje geleden sprak ik, als communicatiemedewerker, de twee zogenaamde 'Bamboo Mastertrainers' van GZA. Zij weten alles over Bamboo en leiden ook de nieuwe trainers op. Hieronder lees je het gesprek dat we hadden.

Preventiemedewerkers stellen zich voor

Wie zijn ze, wat doen ze en waarvoor benader je ze?

Met veel enthousiasme zijn er eerder dit jaar vier medewerkers begonnen in de rol van preventiemedewerker binnen GZA. Met het certificaat Preventiemedewerker op zak hebben ze regelmatig overleg met bijvoorbeeld de ARBO-commissie. Daarnaast zijn ze met regelmaat op locatie te vinden voor het oppakken van openstaande issues met betrekking tot de veiligheid, de gezondheid en het welzijn van de medewerkers. Maar wie zijn eigenlijk de preventiemedewerkers, wat doen ze binnen deze rol en waarvoor kan je ze benaderen? Op die vragen, en meer, geven de preventiemedewerkers antwoord in dit artikel.

Veelgestelde vragen over de zorg voor asielzoekers

In één oogopslag antwoord op de meest gestelde vragen over onze dienstverlening

Hoe is de zorg voor asielzoekers in ons land geregeld? En waarom? Welke problemen zijn er? Hoe zien de cijfers eruit? Dit en meer op onze nieuwe 'FAQ'-pagina. 

12