Vergoedingen

Bewoners van de COA locaties hebben toegang tot de gezondheidszorg zoals in de Regeling Medische zorg Asielzoekers (RMA) is beschreven.

De RMA beschrijft op welke begeleiding en zorg een asielzoeker aanspraak kan maken, dit komt grotendeels overeen met de Zorgverzekeringswet waarop de reguliere basisverzekering is gebaseerd. Asielzoekers hebben ook de mogelijkheid om gebruik te maken van enkele aspecten die normaliter zijn ondergebracht in de Wet langdurige zorg (WLZ) en Wet maatschappelijke ondersteuning (WMO). U kunt de Regeling Medische zorg Asielzoekers raadplegen op: www.rmasielzoekers.nl. Daarnaast leest u op deze website ook informatie over machtigingen, declaraties, correspondentie, het uitschrijfbewijs en indicaties.

De RMA beschrijft de ziektekostenregeling die het COA heeft opgesteld voor asielzoekers. De uitvoering van de regeling ligt in handen van RMA Healthcare in samenwerking met zorgverzekeraar DSW. Als u vragen heeft over contractering of machtigingen kunt u terecht bij info@rmasielzoekers.nl.

Wat is een ongeregistreerde asielzoeker?

Iedere asielzoeker wordt doorgaans geregistreerd bij aankomst in Nederland. Dit betekent onder andere dat zij een COA zorgnummer krijgen, waarmee zij verzekerd zijn voor zorg die onder de RMA (regeling medische zorg asielzoekers) valt. Door de huidige dynamiek komt het voor dat niet altijd alle asielzoekers bij binnenkomst worden geregistreerd. Hierdoor hebben zij geen COA zorgnummer en zijn zij dus ‘ongeregistreerd’ en daarmee onverzekerd. Zij wonen wel op een opvanglocatie. Dit is dus een andere situatie dan wanneer een asielzoeker besluit de opvang en daarmee het asielproces te verlaten. Dit wordt vaak een ‘ongedocumenteerde’ genoemd. 

Hoe declareer ik de zorg aan een ongeregistreerde asielzoeker?

Hoewel ongeregistreerde asielzoekers formeel niet verzekerd zijn, hebben zij wel recht op dezelfde zorg als geregistreerde asielzoekers. Informatie over het verzekerde pakket vindt u op de website van RMA. Wanneer u binnen uw werk te maken heeft met een ongeregistreerde asielzoeker, dan kunnen de zorgkosten niet via de reguliere RMA-route gedeclareerd worden. Het COA heeft hiervoor een aparte declaratieroute in het leven geroepen. De instructie hiervoor kunt u downloaden