Vergoedingen

Bewoners van de COA locaties hebben toegang tot de gezondheidszorg zoals in de Regeling Medische zorg Asielzoekers (RMA) is beschreven.

De RMA beschrijft op welke begeleiding en zorg een asielzoeker aanspraak kan maken, dit komt grotendeels overeen met de Zorgverzekeringswet waarop de reguliere basisverzekering is gebaseerd. Asielzoekers hebben ook de mogelijkheid om gebruik te maken van enkele aspecten die normaliter zijn ondergebracht in de Wet langdurige zorg (WLZ) en Wet maatschappelijke ondersteuning (WMO). U kunt de Regeling Medische zorg Asielzoekers raadplegen op: www.rmasielzoekers.nl. Daarnaast leest u op deze website ook informatie over machtigingen, declaraties, correspondentie, het uitschrijfbewijs en indicaties.

De RMA beschrijft de ziektekostenregeling die het COA heeft opgesteld voor asielzoekers. De uitvoering van de regeling ligt in handen van RMA Healthcare in samenwerking met zorgverzekeraar DSW. Als u vragen heeft over contractering of machtigingen kunt u terecht bij info@rmasielzoekers.nl.